Autismus je obecné označení pro poruchy autistického spektra (PAS), které jsou také označovány pervazivní vývojové poruchy (PVP). Slovo pervazivní znamená všepornikající (tzn. vývoj dítěte je narušen do hloubky v mnoha směrech). Mezi PVP spadají závažné poruchy mentálního vývoje dítěte jako jsou dětský autismus (Kannerův infantilní autismus), atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha v dětství a Rettův syndrom. Vznikají na neurologickém podkladě, avšak jejich příčina ještě nebyla zjištěna. Roli na jejich vzniku mohou hrát jednak genetické faktory, jednak různá infekční onemocnění a jednak chemické procesy v mozku. Jejich symptomy jsou pozorovány v oblasti komunikace, sociálních vztahů, chování, představivosti a stereotypních pohybů a to zejména kolem 3.-6. roku, ale i dříve.

Lit. zdroj:

Thorová, K. (2006): Poruchy autistického spektra. Portál, Praha.

Krejčířová, D. (2003): Autismus VII. Diagnostika poruch autistického spektra. Praha: IPPP.

Podorbnější informace viz. APLA a další webové stránky (viz. užitečné odkazy) nebo literatura