logo-link1

Milí rodičové našich klientů, klineti a kolegové

Od 1. 9. 2014 zahajujeme provoz Speciálně pedagogického centra v nové budově a to v DOMOVĚ MLÁDEŽE SZŠ (Střední zdravotní školy) 28. října 1872, 511 01 Turnov. Naše korespondenčí adresa je však prozatím stejná: SPC při ZŠ Sobotecká 242, 511 01 Turnov.

Popis cesty na naše nové pracoviště:

Domov mláděže, ve kterém od 18. 8. 2014 sídlíme, je situován za budovou SZŠ. Přístup k němu je z obou stran SZŠ. Za budovou SZŠ vždy doprava ke krajnímu vchodu u garáží. Naše kanceláře najdete v 1. podlaží vlevo. Parkování možné podél hlavní ulice 28. října nebo u nemocnice. Názorně zde: mapa .

Možnosti MHD z vlaku nebo autobusu:

z vlaku:

  • Terminál u žel. st. (nástup) – Nemocnice (výstup)

z autobusu:

  • v případě příjezdu autobusu na Terminál u žel. st.: Terminál u žel. st. (nástup) – Nemocnice (výstup)
  • v případě příjezdu autobusu na Autobusové nádraží: Aut. nádr. (nástup) – Nemocnice (výstup)

Telefonické a emailové spojení:

Pevná linka 481 312 140 je aktuálně mimo provoz

Kontaktujte nás, prosím, prozatím jen na mobilní telefony:

  • Mgr. Alena Malinová: 602 640 883
  • Mgr. Eva Véle: 602 640 884
  • Mgr. Jaroslava Štoudková (Ředitelka ZŠ a SPC): 602 640 885
  • email stejný: spc.turnov@centrum.cz

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!!!

Těšíme se na vás v nových prostorách !!!

Výše uveden je výčet akcí pro osoby s autismem – klienty našeho SPC v nejrůznějším věku, účastní se často celé rodiny – většina opakovaně.

První 2 akce přímo souvisejí s již ukončeným projektem SPC Turnov  Děti a žáci s autismem. V době trvání projektu jsme mohli vyzkoušet tyto akce  - nyní se snažíme v těchto pokračovat – Lezecký kroužek  v Jablonci n. N. na stěně fy. MAKAK začal fungovat hlavně díky aktivitě jedné z „našich“ maminek Radce Řejhové.  Věříme, že i toto je nepřímý důsledek projektu – na setkáních rodičů a jejich dětí se vidí „tváří v tvář“, nikoliv virtuálně… I když v loňském roce jarním akcím nepřálo počasí, letos naopak byl Sv. Petr nakloněn a bylo opravdu krásně.

Raftování v neděli 25. 5. 2014 na neobvykle zkalené Jizeře po sobotních vydatných deštích, bylo zajímavější o větší vlny, naštěstí ani Lucinka – milovnice vody – neopouštěla raft, tatínci se synky na kanoích vše rovněž zvládli skvěle  a my, které jsme byly s kolegyní v průběhu vzniku této aktivity, jsme zase měly velkou radost, že se setkáváme s autistickými dětmi i rodiči v nových situacích.

Akce se konala se sponzorským bezplatným zapůjčení raftů opět od p. Hudského – Klokočí (www.klokoci.cz) a občerstvením sponzorsky podpořeným Nadací  Syner (www.nadacesyner.cz)

V. Zahradní slavnost 31.5. 2014 se po loňské „mokré variantě“ opět konala na rozkvetlé zahradě školy, při které je zřízeno naše SPC. Měla pro nás trochu nostalgický nádech – byla zřejmě pro plánované stěhování školy i centra do jiných prostor – poslední. Snad se nám podaří akcí realizovat, jen asi trochu jinak… Vzhledem k tradici akce byla pohodová atmosféra – většina účastníků byla rovněž opakovaně. Soutěž o nejlepší upečenou dobrotu opět vyhrála maminka, jejíž syn navštěvuje ZŠ Orlí, letos ne paní Alena, ale paní  Pavla. Koláčů sladkých i slaných bylo v soutěži jedenkrát více než vloni a vítězství nebylo jednoduché.  Opět se zúčastnila Elva Help o.s. – tentokrát s terapeutickým holubem, krom tradičních psů. Holub se sice rozhodl proletět, ale nakonec s pomocí školníka Jardy se jej podařilo ze žebříku přesvědčit k návratu k majitelce p. Andree Tvrdé.  Mapa zahrady a orientace po jednotlivých stanovištích nebyla pro některé úplně jednoduchá, ale když našli kontrolu, čekala je odměna od budoucích zdravotních sestřiček i bratrů  ze Střední zdravotní školy v Turnově či studentů Gymnázia Turnov, kteří již tradičně ochotně pomohli v organizaci akce.

Poslední akcí, která byla rovněž určena našim klientům byl Lezecký kroužek v Jablonci n. N. – na lezecké stěně firmy MAKAK climbing s.r.o.. Termín 23.6. 2014 byl určen jak pro stálé zájemce, tak i pro vyzkoušení lezení po stěně pro nové – děti s autismem. Sledovala jsem neobvyklé reakce – soustředění těch, kteří se nikdy nesoustředí, radost – dětí i jejich rodičů, instruktora. Nejen radost – i dojetí nás všech, že aktivita lezení po stěně  zdánlivě pro děti i s těžkou symptomatikou autismu nerealizovatelná je za určitých podmínek a podpory možná! Lezení i vyzkoušeli i rodiče – jejich děti „pomáhaly“  instruktorovi rodiče jistit. Zaznamenala jsem snahu 2 autistických   dětí navázat se společně na 1 lano :) a snahu lézt – oba zároveň :) .  Páťa, vyčerpán lezením, si na houpačce z horolezeckého lana prozpěvoval úryvek z písničky „vzpomínky ty zůstanou“ – ukázala se jeho schopnost v únavě  echolalicky opakovat i trefný text do situace.  I nemožné je za určitých podmínek možné. Stálý lezecký  kroužek pro autistické děti bude v pravidelném režimu fungovat od září 2014, další zájemci hlaste se  - zprostředkujeme kontakt.

Moc děkuji za nadšení i podporu instruktorům i mamce Radce za vznik této aktivity, svým kolegyním za podporu při realizaci těchto akcí.

Alena Malinová

V příspěvku ze 16.5. 2014 na našich stránkách je podrobná informace o novém projektu zaměřeného na rodiny s autistickým dítětem z  ESF o.s. Elva Help z Liberce (Bc. Andrea Tvrdá, canisterapeutka).

V případě Vašeho zájmu o výcvik ať již Vašeho psa, či v případě zájmu o pořízení „nového člena rodiny se 4 nohama“: Aktuálně je volná kapacita pro 1-2 rodiny s autistickým dítětem a majitelem psa, případně i „nemajitelem“  psa pro zapojení do tohoto projektu. Podrobnější informace možné přímo získat na tel.: 607 725 304, e-mail: handicap.help@seznam.cz,  web: www.pes-asistent.cz, www.elvahelp.cz.  Tato nabídka je platná do 15.8. 2014.

Se službou Elva Help o.s. jsme měli možnost se seznámit v rámci projektu SPC Turnov Děti a žáci s autismem, každoročně se účastní Zahradní slavnosti organizované naším centrem – tedy účastníci této již tradiční akce měli možnost s terapeuty – Bc.Andreou Tvrdou a Milošem Hájkem- konzultovat možnosti využití psa pro člena rodiny s diagnosou  autismu.

Činnost  a nové způsoby v pohledu na canisterapii u osob s poruchou autistického spektra (nízko i vysoce funkční formou) byla prezentována i na Mezinárodním setkání canisterpeutů ze střední a východní Evropy.