logo-link1

Přednášku a workshop pro rodiče na zajímavé téma v Liberci – více viz pozvánka: Drak13+14.11.odměna_a_trest

Dle informací kolegyň ze ZŠ  a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec,  bylo zřizovatelem schváleno rozšíření kapacity MŠ pro děti s těžkým zdravotním postižením.

Dodatečný zápis probíhá v úterý 18.11.2014 od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Kosařová, vedoucí učitelka

Tel.: 484 845 552,  e-mail: msprotp@seznam.cz

K zápisu je nutné donést:OP, rodný list dítěte, zdrav.dokumentaci, zprávu z SPC, či jiného školského poradenského zařízení s doporučením k zařazení do speciální MŠ  (lze dodatečně doplnit)

Jedná se o možnost zařazení i dětí s poruchou autistického spektra.

Více o MŠ pro TP viz: http://www.zsprotp-liberec.cz/materska-skola/zakladni-informace

Pozvání na 1. WORKSHOP projektu PES ASISTENT – PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE od spolupracující organizace Elva help z projektu SPC Turnov – „Děti a žáci s autismem“.

V našem projektu byla realizována canisterapie vedená terapeutkou Elva help  Andreou Tvrdou,Bc. u dětí a žáků s autismem ve speciálních školách i u jednotlivců.

Téma: Výcvik psa asistenta inovačním – sociálním – způsobem pro poskytování psychosociální rehabilitace osobám se zdravotním postižením, specifika vč. specifik výcviku pro osoby s autismem.

Kdy: 20.11.2014 (8:30-16:00)

Kde: Palachova 504/7, Liberec

Pro koho: Workshop je vhodný pro: profesionály pracující s osobami se zdravotním postižením, klienty, rodiče dětí se ZP, politiky, studenty atd.

Kdo: Na workshop Vás zve tým neziskové organizace Elva help

Více viz pozvánka, www.pes-asistent.cz, www.elvahelp.cz