logo-link1

Seminář  pro širokou veřejnost o Opožděném vývoji řeči, který se také objevuje u dětí s poruchou autistického spektra. Více zde: www.uztirozumim.cz

A je tu 2. termín pro lezecký kroužek

Kde: Lezecká aréna, Liberecká 480/104, Jablonec n. N. – Makak

Kdy: 28. 4. 2014, 16.00 – 18.00

Cena 90 Kč

Kontakt: rejhova.radka@seznam.cz

Více zde: autista-kuba-patrik.blogspot.cz

Zajímá vás jak se vydařil 1. lezecké setkání se školními dětmi s vysocefunkčním Dětským autismem, atypickým autismem a Aspergerovým syndromem? Dozvíte se zde: autista-kuba-patrik.blogspot.cz

Děkujeme Makaku a paní Řejhové za tuto skvělou aktivitu.

V případě, že Vaše dítě má odklad školní docházky a zvažujete, jaký způsob vzdělávání pro další školní rok by byl pro něj nejlepší, předkládáme Vám zde informace o přípravné třídě  základní školy a přípravném ročníku ZŠ speciální. Oba typy vzdělávání připravují dítě na režim té školy, pro které jsou zřízeny (základní škola a základní škola speciální).

Přípravný ročník ZŠ speciální (Šk. zákon 561/2004, §48a Sb.) – Česká Lípa, Liberec, Jilemnice, Turnov, Frýdlant v Čechách (detaš.: Zeyerova, Liberec)

Přípravný  stupeň ZŠ speciální pro děti ve věku, kdy ve školním roce 2013/14 dosáhnou min. 5ti let a nebude jim ve školním roce 2013/14 více než 7 let. Pokud v tomto školním roce dosáhnou 8 let, musí zahájit povinnou školní docházku. Pro zařazení je nutné doporučení školského poradenského zařízení, určeno dětem s mentálním postižením, či pro děti s autismem, případně kombinované postižení. Počet dětí ve třídě max. 6.

Česká Lípa: ZŠ, Praktická škola, Speciální škola a Mateřská škola,  Moskevská 679, ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Pomikálková, tel.: 487522879, 736452280

Liberec: ZŠ praktická a ZŠ speciální, Orlí 140/7, ředitelka školy: PhDr. Dana Studničková, 485 104 489, 737 454 821

Turnov: ZŠ speciální, Kosmonautů 1641, ředitelka školy:  Mgr. Dagmar Rakoušová, tel.: 481 322 602

Semily: Základní škola praktická a speciální, Jizerská 564, ředitelka školy: Mgr. Michaela Světelská, tel.: 481 625 043

Jilemnice: ZŠ praktická a speciální, Roztocká 994, ředitelka školy: Mgr. Iva Nálevková, tel.: 481 540 126

Frýdlant v Čechách: ZŠ praktická a speciální, Husova 784, ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Smolová, tel.: 482 312 110

Přípravné třídy základní školy (Šk.zák. 561/2004, §47 Sb.)- Liberec, Česká Lípa

Jedná se o přípravný ročník (přípravnou třídu) určený pro děti v době odkladu povinné školní docházky, kdy si postupně zvykají na režim školy, docvičují dovednosti nezbytné pro dobrý začátek v 1.třídě základní školy.  Minimální naplněnost je 7 dětí.

Liberec: ZŠ Kaplického 384, ředitel: Mgr. Pavel Zeronik,  tel. 485 134 626, 608 439 020, http://www.zs-kaplickeho.cz/images/dokumenty/zadost_o_prijeti_pripravka.pdf

Česká Lípa: ZŠ 28.října 2733, ředitel: Mgr. Libor Šmejda, tel.: 487 714 818

Docházka do přípravných ročníků ZŠ speciální ani do ZŠ běžné se nezapočítává do let povinné školní docházky.

Bližší informace u ředitelů škol.

!!!DOPORUČUJEME po konzultaci s poradenským zařízením!!!