logo-link1

Vážení klienti našeho Speciálně pedagogického centra v Turnově,

na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 26.8.2014, se naše SPC od 1.1. 2015 stalo součástí Pedagogicko psychologické poradny se sídlem v Semilech. Výše je uveden nový oficiální název, fyzicky se však SPC – a my, jeho pracovnice – nadále nacházíme v Turnově, od září 2014 v nových prostorách internátu Střední zdravotní školy, 28. října 1872, 511 01 Turnov.

Telefonický kontakt (přímý do SPC) – pevná linka – zůstává nezměněna: 481 312 140. Ředitelství PPP a SPC je v Semilech, ředitelka: Mgr. Věra Provazníková, tel.: 481 625 390,  721 728 300.

O případných změnách v provozu,  či kontaktech, Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

V novém roce Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a málo komplikovaných situací s Vašimi dětmi, žáky, studenty…

Za SPC  Alena Malinová

Vážení rodiče našich klientů,

v období od 22.12. 2014 do 5.1. 2014 je SPC  mimo pravidelný provoz.

A.Malinová

V letošním roce jsme pozvaly naše kolegy do nových prostor našeho SPC. Z každého centra se zúčastnila většina pracovníků, byly jsme rády, že se akce zúčastnili i všechny paní ředitelky a páni ředitelé škol, při kterých jsou centra pro děti s handicapem (zrakovým, tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým, řečovým, autismem) zřizovány.  Velmi cenné jsou pro práci možnosti výměny zkušeností ze školských poradenských zařízení primárně určených pro děti a žáky s handicapem  Z tohoto pohledu bylo setkání se řediteli speciálních škol poslední, naše SPC přechází z důvodu  změny zřizovatelských kompetencí ZŠ Sobotecká 242 (ZŠ praktická a speciální), Turnov pod vedení Pedagogicko psychologické poradny Semily – Mgr. Věry Provazníkové.