logo-link1

V NEDĚLI 31.5. 2015 od 9:30 do cca 14.00 hod. pořádá PPP a SPC Semily, detašované pracoviště SPC  pro děti s autismem Turnov pro své klienty s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním Dětským autismem výlet na raftech.

S ohledem na omezenou kapacitu zdarma zapůjčených raftů, případně pro odvážné a zkušené z minulých ročníků i kanoe od p. Hudského (www.klokoci.cz),  se prosím hlaste do 7.5. 2015 e-mailem (malinova@autismus-liberec.cz)  či SMS (602 640 883). Nutné je vždy, aby dítě mělo s sebou dohled starší 18ti let.

Po ukončení výletu možnost navštívit Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, případně tradiční Turnovské staročeské trhy: http://www.starocesketrhy.cz/

Těšíme se na setkání!

Za PPP a SPC      A.Malinová

Upozorňujeme vedení speciálních škol i speciálních mateřských škol na možnost podání žádosti o podporu zřízení funkce asistenta pedagoga na OŠMT KÚ Lebereckého kraje. Bližší informace viz:

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3467/Informace-o-podani-zadosti-o-souhlas-s-uvazkem-asistenta-pedagoga-pro-zdravotne-postizene.aspx

Prosíme o neprodlené kontaktování PPP a SPC Semily (ppp.semily@tiscali.cz) , případně detašované pracoviště Turnov, (spc.turnov@centrum.cz) v případě potřeby zpracování doporučení k žádosti o asistenta pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klientů SPC pro děti s mentálním postižením a autismem).

Za detašované pracoviště v Turnově   PPP a SPC Semily

A.Malinová

Vážení klienti našeho Speciálně pedagogického centra v Turnově,

na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne 26.8.2014, se naše SPC od 1.1. 2015 stalo součástí Pedagogicko psychologické poradny se sídlem v Semilech. Výše je uveden nový oficiální název, fyzicky se však SPC – a my, jeho pracovnice – nadále nacházíme v Turnově, od září 2014 v nových prostorách internátu Střední zdravotní školy, 28. října 1872, 511 01 Turnov.

Telefonický kontakt (přímý do SPC) – pevná linka – zůstává nezměněna: 481 312 140. Ředitelství PPP a SPC je v Semilech, ředitelka: Mgr. Věra Provazníková, tel.: 481 625 390,  721 728 300.

O případných změnách v provozu,  či kontaktech, Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

V novém roce Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a málo komplikovaných situací s Vašimi dětmi, žáky, studenty…

Za SPC  Alena Malinová