ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...
logo-link1

Vážení rodiče našich klientů, Vážení kolegové,

pokud budete požadovat vystavení doporučení k integraci dítěte/žáka, obraťte se na naše pracoviště nejlépe formou e-mailu (spc@pppsemily.cz, sieglerova.lida@pppsemily.cz – sociální pracovnice v centrále PPP a SPC v Semilech). Více informací viz: http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/2546/Asistent-pedagoga-pro-deti-zaky-a-studenty-se-zdravotnim-postizenim-ve-skolnim-roce-2016-2017.aspx)

Žádosti budou průběžně vyřizovány. Termín podání žádostí na KÚ Liberec ze škol je 27.5. 2016.

V NEDĚLI 29.5. 2016 od 9:30 do cca 14.00 hod. pořádá PPP a SPC Semily, detašované pracoviště SPC  pro děti s autismem Turnov, pro své klienty s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním Dětským autismem  tradiční výlet na raftech, popř. dle uvážení možné zapůjčit kanoe.

Materiál nám bude zapůjčen s výraznou slevou – tradičně  od p. Hudského (www.klokoci.cz).

S ohledem na velký zájem v minulých letech,  se prosím hlaste do 13.5. 2016 e-mailem (malinova@autismus-liberec.cz)  či SMS (602 640 883 + uveďte akuální e-mailovou adresu). Nutné je vždy, aby dítě mělo s sebou dohled starší 18ti let.

Podrobnější informace o průběhu akce dostanou přihlášení e-mailem

Po ukončení výletu možnost navštívit Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, případně tradiční Turnovské staročeské trhy s bohatým doprovodným programem pro dospělé i děti: http://www.starocesketrhy.cz/

Těšíme se na setkání!

Za PPP a SPC      A.Malinová

Přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na další setkání rodičů dětí s autismem/ADHD v
Centru pro rodinu Náruč (Skálova ul. 540) tentokrát s povídáním s Mgr. Alenou Malinovou na
téma Integrace do ZŠ
čtvrtek 21. 4. 18:00 INTEGRACE DO ZŠ

Beseda se speciální pedagožkou zaměřenou na děti s autismem a mentálním
postižením Mgr. Alenou Malinovou. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD.
Výměna, sdílení, vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika
zajímá.
Těšíme se na Vaši účast.

Kateřina Hornová, Michaela Uchytilová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300