logo-link1

V regionu Libereckého kraje vznikly z aktivity rodičů s počáteční podporou našeho SPC v Turnově ve 3  městech svépomocné  skupiny rodičů dětí s autismem.

Pokud jste:

– z regionu Českolipska,  kde vznikla skupina s názvem “LíPASpolu”můžete se obrátit na p. Radku Ondruškovou, e-mail: radkaondr@centrum.cz. Od podzimu probíhají volnočasové aktivity pod vedením jedné z maminek dítěte s autismem.

– z regionu Liberecka, kde vznikla skupina AS-klub (s nově založeným facebookem) při pravidelném setkávání s dětmi v MŠ Doctrina (DĚKUJEME za podporu a poskytnutí zázemí!!!). Hybnou silou v případě liberecké skupiny je p. Štěpánka Kašparová, e-mail: stek@volny.cz

– z regionu Turnovska, kde vznikla s podporou Centra pro rodinu NÁRUČ skupina pro setkávání rodičů a dětí s autismem a ADHD. “Motorem” v Turnově je p. Katka Hornová, e-mail: KatkaHornova@seznam.cz. Snaha je o realizaci volnočasových aktivit  –  Pondělí od 15(16),00 hod Šikovné ručičky –  povede Eva Pleslová,    Čtvrtek 16,00 – 17,00 hod. Muzikoterapie – povede Michaela Uchytilová.  V jednání kroužek s iQparkem Liberec  – Věda nás baví – Sháníme lektora (z řad nadšenců, rodičů a studentů….víte o někom???? zaškolíme :-))

– na Jablonecku můžete navštěvovat kroužek lezení v lezecké aréně Makak, pro děti s autismem, od jehož počátku je “duší” p. Radka Mašková, e-mail: RadMas21@seznam.cz

Máme radost za svépomocné aktivity v působnosti našeho SPC v rámci Libereckého kraje!

 

Připravujeme: RAFTY 2016 – předpoklad konání akce: květen 2016

Za SPC Turnov – detašované pracoviště PPP a SPC Semily

 

Alena Malinová

 

 

 

 

ZŠ pro TP v Liberci nabízí:

– základní vzdělávání ve 3 vzdělávacích programech – základní škola, základní škola praktická (RVP ZV LMP), základní škola speciální (díl I. , díl II.)

– vzdělávací programy v ZŠ pro TP  jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  (i pro děti s autismem) z Liberecka, ze vzdálenějších lokalit možnost využití ubytovací kapacity Jedličkova ústavu)

– ve škole je běžným individuální přístup vyučujících k žákům, ve třídách je vzděláváno 6-13 žáků. S výukou a sebeobslužnými činnostmi, zvláště u dětí s tělesným handicapem, dopomáhají asistenti pedagoga

– škola nabízí družinu pro žáky I.stupně, volnočasové aktivity ve 12 kroužcích v odpoledních hodinách (výtvarné tvoření, zpěv, hra na kytaru, anglický jazyk, florbal, fotbal, tancování, rukodělné práce, turistický kroužek), dále pak i pravidelné pobyty ve škole v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze, letní příměstské tábory, společné akce pro rodiče s dětmi. Ve škole působí školní psycholog, etoped, logopedický asistent). V areálu školy je možné využít klinického logopeda, zdravotní rehabilitaci.

Jak se stát žákem školy? Nejlépe se osobně domluvit s vedením školy. S sebou je vhodné přinést doporučení školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu. K zápisu do 1. třídy mohou přijít i děti se zdravotním postižením, zdravotním, či jiným znevýhodněním, které spádovostí patří do jiné školy.

Podrobnější informace a kontakty: sekretariát školy: 485 110 677 , ředitel školy: Mgr. V.Šťastný: 601 568 357, stastny.zsms@seznam.cz, www.zsprotp-liberec.cz

Osobní kontakt: po předchozí domluvě i mimo den zápisu do 1. tříd, možná je i prohlídka školy po dohodě kdykoliv

 

 

Zveme Vás na  besedu Dotkni se mě srdcem s Mgr. Martinou
Peukerovou,
Co přinášejí děti se speciálními potřebami do našeho života? Jak se skrze ně
učíme porozumět světu uvnitř nás? Jak přijmout jejich jedinečnost?
Po dohodě s lektorkou se bude téma týkat nejen dětí s poruchou autistického
spektra, ale všech dětí se speciálními potřebami.

Beseda se uskuteční 21.1.2016 v 18:00 hod. v Centru pro rodinu Náruč.
Jste všichni vřele vítání.

Pokud plánujete přijít, prosíme, pošlete SMS s názvem akce.

Děkujeme za pochopení

Michaela Uchytilová
Kateřina Hornová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300