ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

Obecné informace

Vážení rodiče našich klientů, Vážení pedagogové vychovávající a vzdělávající naše klienty, kolegové

veškeré objednávání služeb SPC Turnov, součásti organizace PPP a SPC Semily,  prosíme na tel. sociální pracovnice:

481  625 390,  mobil: 721 128 300, či e-mailem: poradna@pppsemily.cz

Děkujeme za pochopení

Pracovnice SPC Turnov – detašovaného pracoviště PPP Semily

 

 

 

Upozorňujeme vedení speciálních škol i speciálních mateřských škol na možnost podání žádosti o podporu zřízení funkce asistenta pedagoga na OŠMT KÚ Lebereckého kraje. Bližší informace viz:

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3467/Informace-o-podani-zadosti-o-souhlas-s-uvazkem-asistenta-pedagoga-pro-zdravotne-postizene.aspx

Prosíme o neprodlené kontaktování PPP a SPC Semily (ppp.semily@tiscali.cz) , případně detašované pracoviště Turnov, (spc.turnov@centrum.cz) v případě potřeby zpracování doporučení k žádosti o asistenta pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klientů SPC pro děti s mentálním postižením a autismem).

Za detašované pracoviště v Turnově   PPP a SPC Semily

A.Malinová

Národní rada zdravotně postižených Libereckého kraje pořádá setkání osob se zdravotním postižením a dalších zainteresovaných v problematice osob se zdravotním postižením

Místo a termín konání:
27. Listopadu 2014, od 14:00 do 16:30 hod, Krajský úřad Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, multimediální sál (3. patro), vstup vchodem C.
Záštitu nad konáním akce převzal pan Mgr. Petr Tulpa,
člen rady Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí.
Program
Místo a termín konání:27. Listopadu 2014, od 14:00 do 16:30 hod, Krajský úřad Libereckého kraje,U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, multimediální sál (3. patro), vstup vchodem C.
více viz příloha: Pozvanka-Krajske_setkani_OZP