ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

Sociální informace

Dobrý den,

pokud věnujete čas této zprávě, pravděpodobně Vás zaujal titulek, který napovídá o tématu využití pozitivního potenciálu pomoci, podpory a růstu prostřednictvím vztahu zvířat a člověka.

Náš tým má dlouholeté pozitivní zkušenosti v sociální práci, kdy pro poskytování odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace zapojujeme právě zvířata do služeb, které vedou ke zlepšení kvality života našich klientů. Od aktivace a edukace, přes terapie až ke krizové intervenci. Naše dlouholeté zkušenosti vyústily v úspěšný inovační projekt „Pes asistent – psychosociální rehabilitace.“ Výsledky tohoto projektu potvrdily správný směr a náš tým chce tyto zkušenosti dále rozvíjet. Nové metody práce plánujeme zpracovat v rámci dalšího inovačního projektu, pro který je třeba získat relevantní data. Proto Vás prosíme o účast na našem dotazníkovém šetření.

Dotazník je přístupný pro on-line vyplnění od úterý 26. 4. 2016 do úterý 3. 5. 2016. Dotazník je určen pro dvě skupiny respondentů: 1. Pro potenciální klienty služby – zejména pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením http://www.survio.com/survey/d/L9S4L5S6X9Y0I6O4B

2. Pro potenciální poskytovatele služby – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách http://www.survio.com/survey/d/P5P6D9K4N7P9T1M7T

Dotazník je vytvořen na prověřené stránce www.survio.cz.

Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz pravděpodobně zobrazí bezpečnostní dotaz, který prosím potvrďte, stránky jsou bezpečné

Váš čas pomůže rozvoji sociální práce.

Děkujeme. V případě Vašeho zájmu o další informace, služby, spolupráci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím www.elvahelp.cz

Za Váš čas děkuje tým Elva help z.s. registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Mgr. Klára Palme, sociální pracovnice

Zajímá Vás provoz centra denních služeb spolku Slunce všem, založeném maminkami našich (nyní již bývalých) dospělých klientů?

Jste zváni na setkání – výroční schůzi spolku 15.3. 2016 v 15.00 hod., ul. Brigádnická 2260, Turnov (v blízkosti OAHŠ).

Více informací k programu viz http://www.sluncevsem.cz/

Národní rada zdravotně postižených Libereckého kraje pořádá setkání osob se zdravotním postižením a dalších zainteresovaných v problematice osob se zdravotním postižením

Místo a termín konání:
27. Listopadu 2014, od 14:00 do 16:30 hod, Krajský úřad Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, multimediální sál (3. patro), vstup vchodem C.
Záštitu nad konáním akce převzal pan Mgr. Petr Tulpa,
člen rady Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí.
Program
Místo a termín konání:27. Listopadu 2014, od 14:00 do 16:30 hod, Krajský úřad Libereckého kraje,U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, multimediální sál (3. patro), vstup vchodem C.
více viz příloha: Pozvanka-Krajske_setkani_OZP