ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

Speciálně pedagogické informace

ZŠ pro TP v Liberci nabízí:

– základní vzdělávání ve 3 vzdělávacích programech – základní škola, základní škola praktická (RVP ZV LMP), základní škola speciální (díl I. , díl II.)

– vzdělávací programy v ZŠ pro TP  jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  (i pro děti s autismem) z Liberecka, ze vzdálenějších lokalit možnost využití ubytovací kapacity Jedličkova ústavu)

– ve škole je běžným individuální přístup vyučujících k žákům, ve třídách je vzděláváno 6-13 žáků. S výukou a sebeobslužnými činnostmi, zvláště u dětí s tělesným handicapem, dopomáhají asistenti pedagoga

– škola nabízí družinu pro žáky I.stupně, volnočasové aktivity ve 12 kroužcích v odpoledních hodinách (výtvarné tvoření, zpěv, hra na kytaru, anglický jazyk, florbal, fotbal, tancování, rukodělné práce, turistický kroužek), dále pak i pravidelné pobyty ve škole v přírodě, zahraniční ozdravné pobyty, školní výlety a exkurze, letní příměstské tábory, společné akce pro rodiče s dětmi. Ve škole působí školní psycholog, etoped, logopedický asistent). V areálu školy je možné využít klinického logopeda, zdravotní rehabilitaci.

Jak se stát žákem školy? Nejlépe se osobně domluvit s vedením školy. S sebou je vhodné přinést doporučení školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu. K zápisu do 1. třídy mohou přijít i děti se zdravotním postižením, zdravotním, či jiným znevýhodněním, které spádovostí patří do jiné školy.

Podrobnější informace a kontakty: sekretariát školy: 485 110 677 , ředitel školy: Mgr. V.Šťastný: 601 568 357, stastny.zsms@seznam.cz, www.zsprotp-liberec.cz

Osobní kontakt: po předchozí domluvě i mimo den zápisu do 1. tříd, možná je i prohlídka školy po dohodě kdykoliv

 

 

Vážení rodiče našich klientů, Vážení pedagogové vychovávající a vzdělávající naše klienty, kolegové

veškeré objednávání služeb SPC Turnov, součásti organizace PPP a SPC Semily,  prosíme na tel. sociální pracovnice:

481  625 390,  mobil: 721 128 300, či e-mailem: poradna@pppsemily.cz

Děkujeme za pochopení

Pracovnice SPC Turnov – detašovaného pracoviště PPP Semily

 

 

 

Obdobně jako v minulých letech je plánováno dle zájmu otevření přípravného ročníku ZŠ speciální při speciálních základních školách.

Přípravný ročník ZŠ speciální je určený pro děti, které dosáhnou ve školním roce 2015/16 min. 5ti let věku, max. 7 let věku s výrazným opožděním vývoje (v pásmu střední mentální retardace), s těžkou kombinací postižení, či pro děti s autismem. Přípravný ročník základní školy speciální se nezapočítává do povinné školní docházky – jedná se o předškolní vzdělávání (obdobně jako MŠ). http://

Školy plánující otevření přípravného ročníku ZŠ speciální:

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Orlí 140/7, Liberec , tel.: 485 104 489, 737 454 821, ředitelka: PhDr.D.Studničková, Více zde: http://zsorli.webnode.cz/kontakt/

MŠ, PrŠ a ZŠ, Moskevská 679, Česká Lípa, tel.: 420 487 522 879, ředitelka: Mgr. J.Pomikálková,  http://www.zspsms.cz/kontakty.html