ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

pro pedagogické pracovníky

Vážení rodiče,

setkávání v oblastech Libereckého kraje nabízejí výše uvedené rodičovské skupiny. Pokud přijdete na některou z nich, naleznete jistě společná témata k hovoru,  na některých setkáních mají zajištěnu rovněž “svoji” zábavu i děti. V České Lípě se jedná o pravidelný kroužek.

V nejbližší době naše SPC pořádá V. výlet na raftech  (29.5. 2016)  – je již plně obsazen a nyní se můžete přihlásit pouze jako náhradníci.

Za SPC A.Malinová

Další informace:

V tomto týdnu (čtvrtek 19.5. 2016, 16.00 hod.)se koná v Turnově setkání rodičů v Náruči (Centrum pro rodinu), viz pozvánka:

Vážení přátele,
z personálních důvodů přesouváme Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD z 18. hodiny na 16:00 hod.
Nově tedy:
čtvrtek 19. 5., 16 hodin
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM / ADHD
tentokrát na téma ASISTENTI s krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou
Malinovou. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.
Těšíme se na Vás.
s přáním sluncem projasněných dní

Kateřina Hornová a Michaela Uchytilová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

=

Vážení kolegové, upozorňujeme na dotační titul k financování asistentů pedagoga – odkaz na webové stránky Libereckého kraje:

“Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016″.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4225/Rozvojovy-program-MSMT-Podpora-financovani-asistentu-pedagoga-na-obdobi-zari-prosinec-2016.aspx

 

 

Milí přátelé,
zveme Vás na březnové setkání rodičů dětí s autismem/ADHD, které se
uskuteční opět v Centru pro rodinu Náruč 17. 3. 2016 od 18:00.

Tentokrát jsme pro Vás ve spolupráci s terapeutkou Mgr. Katarzynou Korda
Jedzokovou připravili téma Jak ošetřit sebe v krizových situacích.

Jak si chránit a upevňovat duševní zdraví
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD) a jak zvyšovat odolnost člověka,
naši duševní kondici, duševní rovnováhu i v náročných životních situacích?
Jak předcházet psychickým obtížím? A pokud již nastaly, jak je nejlépe
zvládat?

Na setkání s Vámi se těší Katka Hornová a Michaela Uchytilová
(Katka Hornová: KatkaHornova@seznam.cz, 607 645 896 – SMS o zájem o účast na setkání)