IPPP, Praha www.ippp.cz
Čadilová V., Žampachová Z. a kol. Edukačně-hodnotící profil dítěte s poruchou aut.spektra (do 7 let)
Jarolímová, M., Vrbová, J. Zpěvník s využitím obrázků k voksu (2008)
Jelínková M. Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem.
Jelínková M. Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem
Jelínková M. Autismus III. Problémy s představivostí u dětí s autismem.
Jelínková M. Autismus IV. Péče o dospělé klienty s autismem.
Jelínková M. Autismus VI.Diagnostika a možnosti korekce chování klientů s autismem
Jelínková M. Autismus VIII. Pedagogicko-psy hodnocení a výchovně vzdělávací strategie u žáků s autismem
Jelínková M., Netušil, R. Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte s autismem.
Krejčířová M. Autismus VII. Diagonostika poruch autistického spektra
Modrý klíč, Praha www.modry-klic.cz
občanské sdružení Autistik Autismus a legislativa aneb v senátu bez senátorů
Schopler, E. Soubor opatření proti zneužívání a týrání občanů s autismem, (2001)
Schopler E.,Lansing M., Waters L. Výukové aktivity pro děti s autismem
ze zahraničních materiálů (překlad Bálintová T.) Biologické aspekty autismu
ze zahraničních materiálů (překlad Hýsek Z.) Děti s autismem (knížka pro bratry a sestry)
ze zahraničních materiálů (překlad Muzikářová Z.) Aplikovaná behaviorální analýza
Portál, Praha www.portal.cz
Attwood T. Aspergerův Syndrom (2005)
Beyer, J., Gammeltoft, L. Autismus a hra (2006)
Clerg de, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře?
Emerson, E Problémové chování u lidí s mentální retardací (2008)
Gillberg Ch., Peeters T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty (2003)
Griffin, S., Sandler, D. 300 her pro děti s autismem (2012)
Howlin P. Autismus u dospívajících a dospělých (2005)
Hrdlička M.,Komárek V. Dětský autismus (2004)
Lanson, W. Život za sklem
Nesnídalová R. Extrémní osamělost (1994)
Pátá Perchta Kazi Mé dítě má autismus – příběh pokračuje
Patrick, Nancy J. Rozvíjení sociálních dovedností  lidí s poruchami autistického spektra (2011)
Richman S. Výchova dětí s autismem (2006)
Schopler E. Příběhy dětí s autismem (1999)
Schopler E.,Mesibov G.B. Autistické chování (1997)
Schopler E.,Reichler R.J. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývoj. poruchami (1998)
APLA, Praha www.praha.apla.cz
Příběhy lidí s autismem
Sebeobslužné dovednosti
Bělohlávková, L. Rozvoj sociálních dovedností
Bělohlávková, L, Gnanová, E Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem
Bleach, F. Každý jsme jiný
Čadilová V., Žampachová Z. Strukturované učení (2008)
Čadilová, Jůn, Thorová Agrese u lidí s MR a s Autismem (2007)
Jůn, H- Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví
Jůn, H., Balická, K. Terapie problémového chování a fyzické restrikce
Metodické video nácvik pracovního chování u předškolních dětí s PAS
Pešek, R. Integrace dětí s AS a VFA do vzdělávacího procesu – zkušenosti rodičů
Prokopičová Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS
Straussová, R. a kol. Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s poruchou autistického spektra
Thorová K. Poruchy autistického spektra (2006)
Thorová K. Poruchy autistického spektra – včasná diagnóza brána k účinné pomoci
Thorová K. Školní pas pro děti s PAS
Thorová K. Výjimečné děti
Thorová K., Jůn, H. Vztahy, intimita a sexualita lidí s autismem
vzdělávací literatura, další nakladatelství:
Bazeghi, B. Instruktážní kniha jednoduchých aktivit pro výuku autist.dětí, Autistik
Bělohlívková, L., Gnanová, E. Podporované zaměstnání pro lidi s Aspergerovým syndromem, APLA (2008)
Bondi, A., Frost, L. Vizuální komunikační strategie v autismu, Grada
Janovcová, Z. Alternativní a augment.komunikace, MU Brno
Jelínková, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. PF UK Praha, 2001
kol.autorů Biologické aspekty autismu, Autistik
Kubová L. Piktogramy(učebnice),Piktorgramy(metodická příručka), Tech-market
Lovaas I. Výuka dětí s vývojovými poruchami, Autistik
Pavlištíková, Hladká Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem.Pavlištík, Most (2008)
Peeters T. Autismus – od teorie k výchovně vzdělávací intervenci, Scentia (1998)
Sroková E., Olšáková P. Autismus ve školní praxi, Pedagogika
Thorová, K. Výjimečné děti APLA, (2007)
Vermeulen, P. Autistické myšlení. Praha, Grada 2006
Vocilka M. Autismus (metodická příručka), Tech – market
Vocilka M. Autismus a možnosti výchovné praxe, Septima
Vocilka M. Výchova a vzdělávání autistických dětí, Septima
beletristická literatura, jiná nakladatelství:
Ambjørnsen, I. Elling – Pokrevní bratři /Brødre i blodet/, Doplněk, 2007
Frančeová E. Deník mého syna
Frančeová E. Dopisy Janě
Gottlieb, D. Dopisy Samovi, nakl. Pavel Dobrovský – BETA, 2008
Haddon M. Podivný případ se psem, Argo
Johansenová, B., G. Děti s autismem, Parta
Kaufman, B., N. Son-rise. Zázrak pokračuje., Mokráň, V. a vydavatelství Barracuda
Pátá, P., K. Mé dítě má autismus, Grada
Sacks O. Antropoložka na Marsu, Mladá fronta, Portál
Sacks O. Muž, který si pletl manželku s kloboukem, Mladá fronta
Williamsová D. Nikdo nikde, Svoboda
videokazety (DVD)
Specifické projevy autismu – autistické chování, IPPP, 2004
“Vstupte do našeho života”, CIBO 2004
“Bludný kořen”, EkoSprint 2004
“Bludný kořen 2″, EkoSprint 2005
filmy/seriály
Po Tomášovi/ After Thomas (2006)
Sněhový dort/ Snow Cake (2006)
Temple Grandin (2010)
Teorie velkého třesku(The big bang theory (2007-12)
užtečné webové adresy:
www.volny.cz/autistik AUTISTIK
www.apla.cz APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem)
www.autismus.cz Obecný portál o autismu
www.postizenedeti.cz Postižené děti
www.mameotevreno.cz Máme otevřeno – občanské sdružení pro integraci lidí s postižením
www.helpnet.cz Informační portál pro osoby se specifickými potřebami
inventura.org Portál věnovaný postiženým lidem
www.vsechnyknihy.cz
www.andreas.sk Autistické centrum Andreas na Slovensku
www.sposa.sk Spoločnost na pomoc osobám s autizmem
www.alenka-os.cz Sdružení maminek s dětmi s PAS (Mostecko)
www.piktik.eshop-zdarma.cz Strukturované a vizuaklizované úkoly nejen pro děti s autismem
www.ojarovi.estranky.cz/ Stránky rodičů s dětmi s PAS
adlettka.blog.cz/ —//—-
/mimapa.blog.cz/ —//—-
www.infoband.cz informační náramky
stránky v cizích jazycích, zjm v aj
www.linguisystems.com materiály pro vzdělávání lidí s autismem
http://www.lovaas.com/ Lovaas institut
http://www.nas.org.uk Národní britská autistická asociace
http://www.autism-in-scotland.org.uk Skotská autistická společnost
http://www.teacch.com stránky o TEACCH programu v aj