logo-link1

Projekt Děti a žáci s autismem na Liberecku nabízí průběžně od 1. října 2009 do 15. června 2012 možnosti setkávání rodičů a jejich dětí s diagnózou autismus, podporuje vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga u autistických dětí a žáků formou přednášek i praktických seminářů v zařízeních se zkušenostmi z práce s dětmi s autismem. Pro poradenské pracovníky pedagogicko psychologických poraden a speciálně pedagogických center nabízí možnost získání základních poznatků o této problematice v rámci kurzů mimo region Libereckého kraje. Děti a žáci s poruchou autistického spektra  vyzkouší muzikoterapii a canisterapii.

Smyslem celého projektu je informovat odborníky i rodiče o problematice poruch autistického spektra a zlepšit situaci ve vzdělávání těchto dětí a žáků v rámci regionu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

Od 15. června 2012 běží období tzv. udržitelnosti projektu. Z nabízených aktivit během projektu pokračují rodičovské skupiny. V některých větších městech Libereckého kraje (Liberec, Jablonec n. N., Turnov a Česká Lípa) alespoň jednou za školní rok proběhne setkání rodičů. V plánu je také udržení aktivit pro rodiče s dětmi: Mikulášský historický vlak po Českém ráji, Jarní aktivity (v plánu je opakovaní raftů), téměř letní Zahradní slavnost.