Průběh projektu zajišťuje Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentálním postižením a děti s autismem při ZŠ Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace.

Od 1.1. 2015 se z rozhodnutí Rady Libereckého kraje SPC stalo součástí organizace s názvem PPP a SPC v  Semilech, Nádražní 213, 513 01 Semily.  SPC fyzicky nadále sídlí v Turnově, ul. 28. října 1872  – v těsné blízkosti nemocnice v Turnově. Rozsah činnosti SPC zůstal nezměněn.Udržitelnost projektu je zajištěna dle platných předpisů.

Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení zřízené při ZŠ.  Zajišťuje poradenské služby (psychologické, speciálně pedagogické a základní sociální) pro děti s mentálním postižením na Semilsku a děti s autismem v Libereckém kraji od 3 do 26 let, pro jejich rodiče, učitele a další osoby, kteří se podílí na jejich péči.