ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

pro poradenské pracovníky

Vážení rodiče,

setkávání v oblastech Libereckého kraje nabízejí výše uvedené rodičovské skupiny. Pokud přijdete na některou z nich, naleznete jistě společná témata k hovoru,  na některých setkáních mají zajištěnu rovněž “svoji” zábavu i děti. V České Lípě se jedná o pravidelný kroužek.

V nejbližší době naše SPC pořádá V. výlet na raftech  (29.5. 2016)  – je již plně obsazen a nyní se můžete přihlásit pouze jako náhradníci.

Za SPC A.Malinová

Další informace:

V tomto týdnu (čtvrtek 19.5. 2016, 16.00 hod.)se koná v Turnově setkání rodičů v Náruči (Centrum pro rodinu), viz pozvánka:

Vážení přátele,
z personálních důvodů přesouváme Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD z 18. hodiny na 16:00 hod.
Nově tedy:
čtvrtek 19. 5., 16 hodin
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM / ADHD
tentokrát na téma ASISTENTI s krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou
Malinovou. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.
Těšíme se na Vás.
s přáním sluncem projasněných dní

Kateřina Hornová a Michaela Uchytilová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

=

Vážení kolegové, upozorňujeme na dotační titul k financování asistentů pedagoga – odkaz na webové stránky Libereckého kraje:

“Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016″.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4225/Rozvojovy-program-MSMT-Podpora-financovani-asistentu-pedagoga-na-obdobi-zari-prosinec-2016.aspx

 

 

Dobrý den,

pokud věnujete čas této zprávě, pravděpodobně Vás zaujal titulek, který napovídá o tématu využití pozitivního potenciálu pomoci, podpory a růstu prostřednictvím vztahu zvířat a člověka.

Náš tým má dlouholeté pozitivní zkušenosti v sociální práci, kdy pro poskytování odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace zapojujeme právě zvířata do služeb, které vedou ke zlepšení kvality života našich klientů. Od aktivace a edukace, přes terapie až ke krizové intervenci. Naše dlouholeté zkušenosti vyústily v úspěšný inovační projekt „Pes asistent – psychosociální rehabilitace.“ Výsledky tohoto projektu potvrdily správný směr a náš tým chce tyto zkušenosti dále rozvíjet. Nové metody práce plánujeme zpracovat v rámci dalšího inovačního projektu, pro který je třeba získat relevantní data. Proto Vás prosíme o účast na našem dotazníkovém šetření.

Dotazník je přístupný pro on-line vyplnění od úterý 26. 4. 2016 do úterý 3. 5. 2016. Dotazník je určen pro dvě skupiny respondentů: 1. Pro potenciální klienty služby – zejména pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením http://www.survio.com/survey/d/L9S4L5S6X9Y0I6O4B

2. Pro potenciální poskytovatele služby – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách http://www.survio.com/survey/d/P5P6D9K4N7P9T1M7T

Dotazník je vytvořen na prověřené stránce www.survio.cz.

Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz pravděpodobně zobrazí bezpečnostní dotaz, který prosím potvrďte, stránky jsou bezpečné

Váš čas pomůže rozvoji sociální práce.

Děkujeme. V případě Vašeho zájmu o další informace, služby, spolupráci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím www.elvahelp.cz

Za Váš čas děkuje tým Elva help z.s. registrovaný poskytovatel sociálních služeb

Mgr. Klára Palme, sociální pracovnice