ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

Aktuality

Čtvrtek 2. 6., 16 hodin

PŘÍPRAVA NA PRÁZDNINY –  SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ S AUTISMEM / ADHD

s krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou Malinovou. Tvořivá dílnička
pro děti. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora.

S pozdravem
Michaela Uchytilová a Kateřina Hornová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

Vážení rodiče,

setkávání v oblastech Libereckého kraje nabízejí výše uvedené rodičovské skupiny. Pokud přijdete na některou z nich, naleznete jistě společná témata k hovoru,  na některých setkáních mají zajištěnu rovněž “svoji” zábavu i děti. V České Lípě se jedná o pravidelný kroužek.

V nejbližší době naše SPC pořádá V. výlet na raftech  (29.5. 2016)  – je již plně obsazen a nyní se můžete přihlásit pouze jako náhradníci.

Za SPC A.Malinová

Další informace:

V tomto týdnu (čtvrtek 19.5. 2016, 16.00 hod.)se koná v Turnově setkání rodičů v Náruči (Centrum pro rodinu), viz pozvánka:

Vážení přátele,
z personálních důvodů přesouváme Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD z 18. hodiny na 16:00 hod.
Nově tedy:
čtvrtek 19. 5., 16 hodin
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM / ADHD
tentokrát na téma ASISTENTI s krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou
Malinovou. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.
Těšíme se na Vás.
s přáním sluncem projasněných dní

Kateřina Hornová a Michaela Uchytilová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

=

Vážení kolegové, upozorňujeme na dotační titul k financování asistentů pedagoga – odkaz na webové stránky Libereckého kraje:

“Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016″.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4225/Rozvojovy-program-MSMT-Podpora-financovani-asistentu-pedagoga-na-obdobi-zari-prosinec-2016.aspx