ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

zprávy z aktivit

Vážení rodiče,

setkávání v oblastech Libereckého kraje nabízejí výše uvedené rodičovské skupiny. Pokud přijdete na některou z nich, naleznete jistě společná témata k hovoru,  na některých setkáních mají zajištěnu rovněž “svoji” zábavu i děti. V České Lípě se jedná o pravidelný kroužek.

V nejbližší době naše SPC pořádá V. výlet na raftech  (29.5. 2016)  – je již plně obsazen a nyní se můžete přihlásit pouze jako náhradníci.

Za SPC A.Malinová

Další informace:

V tomto týdnu (čtvrtek 19.5. 2016, 16.00 hod.)se koná v Turnově setkání rodičů v Náruči (Centrum pro rodinu), viz pozvánka:

Vážení přátele,
z personálních důvodů přesouváme Setkání rodičů dětí s autismem/ ADHD z 18. hodiny na 16:00 hod.
Nově tedy:
čtvrtek 19. 5., 16 hodin
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S AUTISMEM / ADHD
tentokrát na téma ASISTENTI s krajskou koordinátorkou autismu Mgr. Alenou
Malinovou. Co zažívají rodiče dětí s autismem a ADHD. Výměna, sdílení,
vzájemná podpora. Vítán je každý, koho tato problematika zajímá.
Těšíme se na Vás.
s přáním sluncem projasněných dní

Kateřina Hornová a Michaela Uchytilová

Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
Skálova 540, 511 01 Turnov
tel.: 775 964 314
www.naruc .cz
www.facebook.com/NarucTurnov
IČO: 70155097
Č. účtu: 170677989/0300

=

Vážení rodiče našich klientů, pedagogové, odborníci v péči o děti s autismem …

při setkání rodičů a dalších osob reflektujících potřeby dětí s autismem v České Lípě 14.5.  a následně za přítomnosti představitelek organizace pro osoby s handicapem: Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s.  18.6. 2015 bylo dohodnuto následující:

1.7. 2015 ve 13.00 hod. v Komunitním centru v České Lípě, ul. Školní 2213, založení samostatné sekce v rámci výše uvedené organizace – Sdružení rodičů dětí s autismem, případně s odchylkami v psychickém vývoji. Cílem je primárně snaha o sdružování a společné řešení problémů, organizace společných akcí, ve spolupráci s organizací Sdružení tělesně postižených i jednání ohledně podpory zdravotně postižených s dalšími institucemi. Kdo máte čas, nápad a možnost se setkání s právničkou sdružení k založení organizace zúčastnit, přijďte. Přijďte  i Vy, ze spádové oblasti Českolipska – či odjinud, pokud Vás situace zajímá! Je nezbytné stanovit priority náplně sekce, :) název (navrhuji: inspirujte se svými autistickými dětmi). …

S dotazy se obracejte na p. Radku Ondruškovou: radkaondr@centrum.cz, která je  kontaktní osobou a hlavním realizátorem myšlenky.

Za SPC Turnov – detašované pracoviště PPP a SPC Semily přejeme nově se rodící organizaci hodně nápadů, podpory a trpělivosti

Všem hezkou dovolenou, dětem prázdniny se sluníčkem

 

Alena Malinová

Krajská koordinátorka vzdělávání dětí s autismem

v Libereckém kraji

Speciální pedagožka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Slunce! Teplo! Málo vody v Jizeře –  tedy zkouška kormidelníků a spolupráce posádky! Místy řekou opravdová vodní turistika!Spoustu nových odvážlivců! Stálí účastníci na kánoích!7 raftů + 3 kanoe – na raftu max. 7 lidí, na kanoi – 2, tedy účast rekordní! Žádné ztráty – ani našich klientů :), ani materiálu!

Zdravíme všechny nové i staré vodáky, kdo z účastníků bude mít zájem o fotky z akce, nechť se s námi domluví – či dopíše –  na způsobu předání, rsp. zkopírování. Krásné fotky  nám v hojné míře zajistil tatínek Míry, povedené jsou však i ty, které pořizovala naše bývalá kolegyně – v neděli vodačka – Eva.

Děkujeme všem za vzorné pádlování, já osobně Mírovi za komentáře na “mém” raftu k výletu: “Raft je nejlepší dopravní prostředek”, “Cestování na raftu má tu výhodu, že mne z něj ani nebolí nohy…” Pokud jste někdo na Vašem raftu zaslechli něco vystihujícího k výletu, prosím napište do komentářů na našem webu www.autismus-liberec.cz .

Díky i panu Hudskému z půjčovny KLOKOČÍ za zapůjčení vybavení, vstřícnost a ochotu! I za magnetky a samolepky s logem půjčovny (stálí účastníci se ještě před vyplutím vyptávali, zda je opět dostanou)

Díky i kormidelníkům – externím: Fandovi,  Ondrovi a Tomášovi, interním – tatínkům: Karlovi, Daliborovi a Láďovi za bezpečný průjezd peřejemi :).

Blahopřejeme mamce Kuby, že odvážně zvládla sama s Kubou kormidlování  na kanoi – a tedy byl Kuba ochoten přijet!

Rády jsme Vás s kolegyní Olgou i bývalou kolegyní Evou viděly!

Přejeme hezké léto a vodácké AHÓÓÓJ na prázdniny za tým SPC Turnov, nyní součástí nové organizace PPP a SPC Semily

Alena Malinová

P1030158rafty web 3rafty web5rafty web 4