ANKETA

Jak se Vám líbí stránky?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...

školy na Liberecku

Obdobně jako v minulých letech je plánováno dle zájmu otevření přípravného ročníku ZŠ speciální při speciálních základních školách.

Přípravný ročník ZŠ speciální je určený pro děti, které dosáhnou ve školním roce 2015/16 min. 5ti let věku, max. 7 let věku s výrazným opožděním vývoje (v pásmu střední mentální retardace), s těžkou kombinací postižení, či pro děti s autismem. Přípravný ročník základní školy speciální se nezapočítává do povinné školní docházky – jedná se o předškolní vzdělávání (obdobně jako MŠ). http://

Školy plánující otevření přípravného ročníku ZŠ speciální:

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Orlí 140/7, Liberec , tel.: 485 104 489, 737 454 821, ředitelka: PhDr.D.Studničková, Více zde: http://zsorli.webnode.cz/kontakt/

MŠ, PrŠ a ZŠ, Moskevská 679, Česká Lípa, tel.: 420 487 522 879, ředitelka: Mgr. J.Pomikálková,  http://www.zspsms.cz/kontakty.html

 

 

Dle informací kolegyň ze ZŠ  a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec,  bylo zřizovatelem schváleno rozšíření kapacity MŠ pro děti s těžkým zdravotním postižením.

Dodatečný zápis probíhá v úterý 18.11.2014 od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Kosařová, vedoucí učitelka

Tel.: 484 845 552,  e-mail: msprotp@seznam.cz

K zápisu je nutné donést:OP, rodný list dítěte, zdrav.dokumentaci, zprávu z SPC, či jiného školského poradenského zařízení s doporučením k zařazení do speciální MŠ  (lze dodatečně doplnit)

Jedná se o možnost zařazení i dětí s poruchou autistického spektra.

Více o MŠ pro TP viz: http://www.zsprotp-liberec.cz/materska-skola/zakladni-informace

V případě, že Vaše dítě má odklad školní docházky a zvažujete, jaký způsob vzdělávání pro další školní rok by byl pro něj nejlepší, předkládáme Vám zde informace o přípravné třídě  základní školy a přípravném ročníku ZŠ speciální. Oba typy vzdělávání připravují dítě na režim té školy, pro které jsou zřízeny (základní škola a základní škola speciální).

Přípravný ročník ZŠ speciální (Šk. zákon 561/2004, §48a Sb.) – Česká Lípa, Liberec, Jilemnice, Turnov, Frýdlant v Čechách (detaš.: Zeyerova, Liberec)

Přípravný  stupeň ZŠ speciální pro děti ve věku, kdy ve školním roce 2013/14 dosáhnou min. 5ti let a nebude jim ve školním roce 2013/14 více než 7 let. Pokud v tomto školním roce dosáhnou 8 let, musí zahájit povinnou školní docházku. Pro zařazení je nutné doporučení školského poradenského zařízení, určeno dětem s mentálním postižením, či pro děti s autismem, případně kombinované postižení. Počet dětí ve třídě max. 6.

Česká Lípa: ZŠ, Praktická škola, Speciální škola a Mateřská škola,  Moskevská 679, ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Pomikálková, tel.: 487522879, 736452280

Liberec: ZŠ praktická a ZŠ speciální, Orlí 140/7, ředitelka školy: PhDr. Dana Studničková, 485 104 489, 737 454 821

Turnov: ZŠ speciální, Kosmonautů 1641, ředitelka školy:  Mgr. Dagmar Rakoušová, tel.: 481 322 602

Semily: Základní škola praktická a speciální, Jizerská 564, ředitelka školy: Mgr. Michaela Světelská, tel.: 481 625 043

Jilemnice: ZŠ praktická a speciální, Roztocká 994, ředitelka školy: Mgr. Iva Nálevková, tel.: 481 540 126

Frýdlant v Čechách: ZŠ praktická a speciální, Husova 784, ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Smolová, tel.: 482 312 110

Přípravné třídy základní školy (Šk.zák. 561/2004, §47 Sb.)- Liberec, Česká Lípa

Jedná se o přípravný ročník (přípravnou třídu) určený pro děti v době odkladu povinné školní docházky, kdy si postupně zvykají na režim školy, docvičují dovednosti nezbytné pro dobrý začátek v 1.třídě základní školy.  Minimální naplněnost je 7 dětí.

Liberec: ZŠ Kaplického 384, ředitel: Mgr. Pavel Zeronik,  tel. 485 134 626, 608 439 020, http://www.zs-kaplickeho.cz/images/dokumenty/zadost_o_prijeti_pripravka.pdf

Česká Lípa: ZŠ 28.října 2733, ředitel: Mgr. Libor Šmejda, tel.: 487 714 818

Docházka do přípravných ročníků ZŠ speciální ani do ZŠ běžné se nezapočítává do let povinné školní docházky.

Bližší informace u ředitelů škol.

!!!DOPORUČUJEME po konzultaci s poradenským zařízením!!!